Vad är Osteopati?Osteopatin kommer ursprungligen från USA och grundaren hette A.T. Still (1828-1917).
I Europa har osteopatin sitt starkaste fäste i England.
1993 godtog deras parlament en ny lag, ”the Osteopaths act”, vilket helt accepterar osteopatin som en unik klinisk disciplin.
I Sverige är osteopatin på stark marsch framåt.

Osteopati är inte en teknik utan ett sätt att se kroppen som en enhet där varje liten del har sin speciella uppgift att fylla.
A.T. Stills synsätt grundade sig på fyra principer som än idag gäller i högsta grad.
1.Kroppen är en enhet.
2.Kroppen är kapabel till självläkning, självreglering och bevarandet av hälsa.
3.Struktur och funktion relaterar.
4.Rationell behandling baseras på en förståelse av basprinciperna 1-3 ovan.

Slutsatsen av detta är att en osteopat i stort sett aldrig behandlar en sjukdom specifikt,
utan inriktar sig på att optimera kroppens egen läkningsförmåga och understödjer dess strävan mot balans enligt de osteopatiska principerna = Fullgod funktion vilket bl.a. leder till optimal läkningsförmåga.